Rabatka.pl Ogrodzenia działek i upraw
JAK ZAMAWIAĆ | KONTAKT
Rabatka.pl Ogrodzenia działek i upraw
Rabatka.pl Ogrodzenia działek i upraw
GOŚĆ [zaloguj się]
Twój koszyk jest pusty
Stosowanie pułapek na dziką zwierzynę - regulacje prawne
Poradnik » Poradnik fachowca » Stosowanie pułapek na dziką zwierzynę - regulacje prawne

Dzikie zwierzęta stanowią nieodłączny element środowiska naturalnego, w którym żyje człowiek. Na przestrzeni wieków człowiek przystosował się do życia w zgodzie i naturą i zwierzętami, których część udomowił. W dzisiejszych czasach, zdarza się, że dzika zwierzyna wyrządza szkody w domostwach, gospodarstwach czy hodowlach. Lisy atakujące kurniki, wydry pustoszące stawy hodowlane czy jastrzębie porywające cenne gołębie, to tylko niektóre z przykładów. Jak chronić się przed szkodami tego typu, nie łamiąc przy tym prawa?

Skutecznym sposobem rozwiązującym problem szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta jest ich odłów za pomocą pułapek żywochwytnych. Złapane szkodniki mogą zostać przesiedlone na obszary z dala od danego miejsca zamieszkania. Czy każdy jednak może stosować pułapki na jastrzębie czy żywołapki na bobry? Polskie prawo wyraźnie reguluje kwestię stosowania pułapek żywołownych na dziką zwierzynę:

    Większość gatunków ptaków i zwierzyny leśnej występujących w Polsce objęta jest ochroną prawną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419), w stosunku do których zgodnie z §7 ww. rozporządzenia obowiązuje szereg zakazów, w tym określony w punkcie 2 zakaz umyślnego okaleczania i chwytania.

    Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 w związku art. 52 ust. 1 pkt. 2, ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.), regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić na chwytanie dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Zezwolenie takie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt oraz jeśli spełniona jest jedna z przesłanek określonych w art. 56 ust. 4 pkt 1 - 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

    Ponadto zgodne z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody kto bez zezwolenia narusza zakazy w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

Kto może stosować pułapki żywołowne?

Jak widać polskie prawo przykłada dużą wagę do ochrony dzikiej zwierzyny przed kłusownictwem, zabezpieczając tym samym chronione gatunki. Nie oznacza to jednak, że istnieje całkowity zakaz stosowania pułapek żywochwytnych. Osoby prywatne, które mają problem z lisami, bobrami czy jastrzębiami mogą stosować pułapki żywołowne, po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Schwytane zwierzęta powinny zostać przesiedlonego z terenów gdzie wyrządzają szkody, do ich naturalnego środowiska znajdującego się w znacznej odległości od miejsca zamieszkania człowieka.

Dlaczego warto stosować nasze pułapki żywochwytne?

Oferowane przez nas samołapy zostały wyposażone w system chwytania, który łapie zwierzęta w sposób całkowicie bezinwazyjny, nie wyrządzając im przy tym żadnej krzywdy. Projektując pułapki, kierujemy się dobrem zwierząt, dlatego nasze chwytacze żywochwytne nie posiadają ostrych krawędzi lub elementów, o które schwytane zwierzę mogłoby się zranić. Nasze żywołapki są stosowane przez parki narodowe, koła łowiecki i nadleśnictwa w całym kraju i Europie.

W naszej ofercie można znaleźć między innymi:


Poprzedni artykuł:
«Pułapki żywołowne
Następny artykuł:
Drut ostrzowy i zasieki ostrzowe concentrina»